Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter

Virksomheder Fiskere

Lukket for nye ansøgninger

Formål

Styrke virksomheders anvendelse af innovative løsninger gennem tilskud til investeringer indenfor forarbejdning af fiskevarer eller akvakulturprodukter, og herigennem fremme værditilvækst i virksomhederne.

Hvad gives der tilskud til?

Projekter, som omfatter produkter, organisation, processer eller teknologier inden for forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter. Der skelnes mellem tre typer innovation i ordningen: a) Nye produkter og produktvarianter, der giver en højere værditilvækst (økonomisk dækningsbidrag) og dermed styrker virksomhedens konkurrenceevne. b) Ny proces og teknologi: Succesfuld udnyttelse af nye teknologier og/eller processer, der forbedrer virksomhedens fremstillingsproces væsentligt, og giver en styrket konkurrencefordel i markedet - herunder kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. c) Ny organisering: Større forandringer inden for organisering og kompetencer, fx distribution, der styrker virksomhedens konkurrenceevne.

Hvem kan søge

Virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning, der ikke overstiger 50 mio. euro eller en årlig samlet balance, der ikke overstiger 43 mio. euro.

Tilskuddets størrelse

Der er afsat 10 mio. kr. til ordningen. Tilskuddet kan udgøre op til 30 % af virksomhedens investering og kan være på maks. 2,2 mio.kr.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på

eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.