Fiskerikontrol - sporbarhed

Virksomheder Organisationer

Lukket for nye ansøgninger

Formål

Sikre sporbarhed for fiskevarer og akvakulturprodukter på alle trin i produktion, forarbejdning og distribution fra fangst eller høst til detailsalg.

Hvad gives der tilskud til?

Indkøb og installering af følgende investeringer: Scannere, stregkodelæser og –printere. Vejeudstyr. Standard hyldevare software, herunder opdatering af software. RFID-tags og læsere. Elektroniske chips eller lignende til tags, fiskekasser m.m. Honorar til konsulentbistand i forbindelse med gennemførsel af projektet og ikke til udarbejdelse af ansøgningen. Teknisk assistance til indkøbt software op til to år efter installationen.

Hvem kan søge

Samlecentraler (herunder fiskesortering, fællessalg og andelssalg), auktionshuse, ejere af fiskefartøjer, producentorganisationer, opkøbere, forarbejdningsvirksomheder og detailvirksomheder.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 80 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til investeringer.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (90 %) og delvist af nationale midler (10 %).