Fiskerikontrol - myndighed

Myndighed

Lukket for ansøgninger

Formål
Kontrol af om den fælles fiskeripolitik efterleves af operatørerne inden for fangst, opdræt, forarbejdning og omsætning.

Hvad gives der tilskud til?
Uddannelse, drift (jf. EHFF art 76, stk. 2, k), projekter med henblik på IT-udvikling, studier og analyser, workshops og møder, udviklingsprojekter, forsøg og afprøvning, indkøb af udstyr, projekter, der sigter mod at implementere Unionens kontrol - og håndhævelsessystemer. Omkostningerne skal være som følge af Fiskerireformen og kontrolforordningen.

Hvem kan søge
Offentlige myndigheder der har erfaring med kontrol af overholdelse af den fælles fiskeripolitik.

Tilskuddets størrelse
Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter.

Tilskud finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (hhv. 70 % og 90 %) og delvist af nationale midler.