Fiskeri, natur og miljø

Forskere Virksomheder Organisationer Fiskere

Ordningen er lukket for ansøgninger

Formål

Fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri ved at støtte marin innovation, beskytte og genoprette marin biodiversitet og økosystemer, samt støtte udsætning af ål.

Hvad gives der tilskud til?

Målrettet innovation til bevaring af havets biologiske ressourcer, der fører til et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster. Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og økosystemer inden for rammerne af mere bæredygtige fiskeriaktiviteter. Udsætning af ål, herunder evaluering af effekten af udsætningerne.

Hvem kan søge

Videnskabelige eller tekniske organer, rådgivende råd, fiskere eller fiskeriorganisationer, som er anerkendt i Danmark, eller ikke-statslige organisationer i samarbejde med fiskeriorganisationer eller i samarbejde med FLAG (lokale aktionsgrupper i fiskeriområder).

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, hvis projektet er innovativt og kollektivt.
For projekter vedrørende udsætning af ål, kan det samlede offentlige tilskud udgøre op til 75 %, dog skal tilskuddet medfinansieres med 25 % af nationale midler fra fiskepleje.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.