Fælles indsatser fiskeri

Fiskere Forskere Virksomheder Organisationer Foreninger

Forventet åbningsdato for ansøgninger

Formål
Bidrage til et mere bæredygtigt fiskeri og værdiskabelse i fangst, forarbejdning og afsætning af fiskervarer i Danmark.

Hvad gives der tilskud til?
Undersøgelser, forsøg og pilotprojekter, overvågning, forvaltning, innovation og formidlingsaktiviteter. Enten ved at fremme innovation i fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer via nye produkter, proces, teknologi, organisering og forvaltning. Eller fremme fisker-forsker samarbejde med henblik på en forbedret og mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet vedrørende netværksaktiviteter, undersøgelser, pilotprojekter, forvaltningsforsøg, dataindsamling, indsamling og formidling af viden, forskningsresultater, best practise vedrørende landingsforpligtelsen og fremme af bæredygtigt fiskeri.

Hvem kan søge
Tilsagn kan gives til projekter, der gennemføres af eller i samarbejde med videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendt i Danmark, virksomheder og organisationer, fiskere, fiskeriorganisationer, FLAG'er og ikke-statslige organisationer.

Tilskuddets størrelse
Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, hvis ansøger er offentlig eller projektet er innovativt og kollektivt. Projekter gennemført af producentorganisationer kan få tilskud op til 75 %. Projekter der alene er kollektive kan få op til 60 % i tilskud. Øvrige projekter hvor tilskudsmodtager er en SMV kan få op til 50 %, mens øvrige projekter, hvor tilskudsmodtager ikke er en SMV, kan få op til 30 %. 

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren
Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.