Fælles indsatser fiskeri

Fiskere Forskere Virksomheder Organisationer Foreninger

Lukket for ansøgninger

Formål

Formålet med tilskud under ordningen Fælles indsatser fiskeri er at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri ved at støtte innovation og fisker-forsker partnerskaber.

Hvad gives der tilskud til?

Undersøgelser, forsøg og pilotprojekter, overvågning, forvaltning, innovation og formidlingsaktiviteter. Enten ved at fremme innovation i fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer via nye produkter, proces, teknologi, organisering og forvaltning. Eller fremme fisker-forsker samarbejde med henblik på en forbedret og mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet vedrørende netværksaktiviteter, undersøgelser, pilotprojekter, forvaltningsforsøg, dataindsamling, indsamling og formidling af viden, forskningsresultater, best practise vedrørende landingsforpligtelsen og fremme af bæredygtigt fiskeri.

Hvem kan søge

Der kan kun være én ansøger pr. projekt, og hvert projekt skal placeres i ét af de to indsatsområder.

  • Under indsatsområde 1) Fremme af innovation i fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer, kan der gives tilskud til projekter, der gennemføres af eller i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ, der validerer resultaterne af projekterne.
  • Under indsatsområde 2) Fisker-forsker partnerskaber, kan der gives tilskud til offentligretlige organer, fiskere, fiskeriorganisationer, FLAG'er og ikke-statslige organisationer.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud kan udgøre op til 100 pct. af de samlede støtteberettigede udgifter til projektet. Projektet skal være innovativt og kollektivt.

Projekter gennemført af producentorganisationer kan få tilskud op til 75 %. Øvrige projekter hvor tilskudsmodtager er en SMV kan få op til 50 %, mens øvrige projekter, hvor tilskudsmodtager ikke er en SMV, kan få op til 30 %. 

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på

eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.