Fælles indsatser akvakultur

Virksomheder Fiskere Akvakulturbrugere

Lukket for nye ansøgninger

Formål

Stimulere til innovation i akvakulturerhvervet, og dermed bidrage til at nå målene i Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet om vækst i både volumen og værdi af akvakulturproduktionen.

Hvad gives der tilskud til?

Udvikling af teknisk, videnskabelig, eller organisatorisk viden inden for akvakulturproduktion, som især reducerer indvirkningen på miljøet, reducerer afhængigheden af fiskemel og -olie, fremmer en bæredygtig anvendelse af ressourcer i akvakultursektoren, forbedrer dyrevelfærd eller letter nye bæredygtige produktionsmetoder. Eller udvikling af en produktion af nye akvakulturarter med markedspotentiale, nye eller væsentligt forbedrede produkter, processer og forvaltnings- og organisationssystemer.

Hvem kan søge

Akvakulturvirksomheder; primærproducenter af f.eks. portionsørreder, muslinger eller østers. Brancheorganisationer, som Dansk Akvakultur, der repræsenterer primærproducenter. Privat forskningsinstitutter eller private tekniske organer, f.eks. et GTS-institut som DHI. Offentlige vidensinstitutter, f.eks. KU eller DTU-AQUA.

Tilskuddets størrelse

Der tildeles maksimalt 2,75 mio. kr. i tilskud pr. projekt. Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, hvis det gennemføres af offentlige forskningsinstitutioner eller hvis projektet gennemføres af kollektive tilskudsmodtagere i samarbejde med et offentligt- eller privat forskningsinstitut, et privat teknisk organ eller anden privat videnskabelig institution og hvor projektet både er innovativt og af kollektiv interesse. Øvrige projekter hvor tilskudsmodtager er en SMV kan få op til 50 %, mens øvrige projekter, hvor tilskudsmodtager ikke er en SMV, kan få op til 30 %. 

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.