Danske fiskeres kulturelle fond

Formål med tilskuddet

Videreuddanne unge fiskere inden for fiskerisektoren.

Hvad gives der tilskud til?

Uddannelse af fiskere, der ønsker en videregående uddannelse inden for fiskerierhvervet. Foreninger eller sammenslutninger, der har til formål at give fiskere undervisning om fiskerierhvervet. Undervisningsmateriale til brug ved kurser, der har formål at dygtiggøre danske fiskere.

Hvem kan søge?

Fiskere, der ønsker en videregående uddannelse inden for fiskerierhvervet. Foreninger eller sammenslutninger, der har til formål at give fiskere undervisning om fiskerierhvervet.

Tilskuddets størrelse

Fra 2008 er fondens indtægter ca. 65.000 kr. årligt til uddeling af legater til uddannelse af fiskere. De enkelte legatportioner vil normalt ikke være på mindre end 5.000 kr.