Danske fiskeres kulturelle fond

Organisationer Fiskere

Lukket for ansøgninger

Formål

Videreuddanne unge fiskere inden for fiskerisektoren.

Hvad gives der tilskud til?

Uddannelse af fiskere, der ønsker en videregående uddannelse inden for fiskerierhvervet. Foreninger eller sammenslutninger, der har til formål at give fiskere undervisning om fiskerierhvervet. Undervisningsmateriale til brug ved kurser, der har formål at dygtiggøre danske fiskere.

Hvem kan søge

Fiskere, der ønsker en videregående uddannelse inden for fiskerierhvervet. Foreninger eller sammenslutninger, der har til formål at give fiskere undervisning om fiskerierhvervet.

Tilskuddets størrelse

Fra 2008 er fondens indtægter ca. 65.000 kr. årligt til uddeling af legater til uddannelse af fiskere. De enkelte legatportioner vil normalt ikke være på mindre end 5.000 kr.

 

Her kan du finde relevant materiale til, når du vil søge om tilskud, ændringer og udbetaling. Der er også øvrigt materiale, som du vil få brug for.

Her kan du finde materiale til, når du vil søge om tilskud.

Start med at læse nærmere i vejledningen: Vejledning danske fiskeres kulturelle fond 2015

Ansøgningsskemaer:

Ansøgningsskema danske fiskeres kulturelle fond 2015 

Danske regler (love og bekendtgørelser)