Afsætningsfremme

Organisationer Virksomheder

Lukket for ansøgninger

Formål

Fremme projekter om markeds- og afsætningsforholdene for fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter i Danmark og på eksportmarkedet.

Hvad gives der tilskud til?

Afsætning af kystfiskeres fangster, afsøgning af nye markeder, udvikling af afsætningsmuligheder for discard, oprettelse af producentorganisationer, fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner, og fremme og udvikling af certificering og mærkning.

Hvem kan søge

Fiskeriorganisationer, producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur, sammenslutninger af producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur, brancheorganisationer inden for fiskeri og akvakultur samt små, mellemstore og store virksomheder.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud udgør som udgangspunkt 50 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Hvis ansøger er en stor virksomhed kan der kun gives 30 pct. i tilskud. Hvis ansøger er en fiskeriorganisation kan tilskuddet øges til 60 pct.

Tilskuddet kan hæves helt til 75 pct., hvis ansøger er en producentorganisation, sammenslutning af Producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur, eller brancheorganisation inden for fiskeri og akvakultur. Hvis projektet er målrettet kystfiskeri af mindre omfang, jf. artikel 3, nr. 14, i forordning nr. 508/2014/EU, og projektet ikke gennemføres af en virksomhed, der falder udenfor definitionen af SMV’er kan projektet også opnå et tilskud på op til 75 pct.

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 pct.) og delvist af nationale midler (25 pct.).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.