Afsætningsfremme

Organisationer Virksomheder

Forventet åbningsdato for ansøgninger

Formål

Fremme afsætningsforholdene for fiskevarer og akvakulturprodukter i Danmark og på eksportmarkedet

Hvad gives der tilskud til?
Afsøgning af nye markeder, oprettelse af producentorganisationer, fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner, projekter om afsætning af kystfiskeres fangster, udvikling af afsætningsmuligheder for discard og udvikling af certificering og mærkning. 

Hvem kan søge
Producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheforeninger inden for fiskeri eller akvakultur samt små og mellemstore virksomheder.

Tilskuddets størrelse
Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 75 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, hvis ansøger er en producentorganisation, hvis projektet omhandler kystfiskeri eller hvis projektet er kollektivt eller innovativt. For øvrige projekter og ansøgere er tilskudssatsen 50 %.  

Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren
Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.