Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet

Overvågningsudvalget for Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram (EHFF) for programperioden 2014-2020 er nedsat af Fiskeristyrelsen, der også varetager formandsposten og sekretariatsfunktion. Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, fiskerierhvervet, DTU, miljøorganisationer, brancheorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

Overvågningsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med fiskeriudviklingsprogrammet og godkender forslag til programændringer.  Efter anmodning fra ministeren kan udvalget rådgive om relevante problemstillinger og forhold i relation til programmets gennemførelse.