Overvågningsudvalget for Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram (EHFF) for programperioden 2014-2020 er nedsat af Fiskeristyrelsen, der også varetager formandsposten og sekretariatsfunktion. Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, fiskerierhvervet, DTU, miljøorganisationer, brancheorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

Overvågningsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med fiskeriudviklingsprogrammet og godkender forslag til programændringer.  Efter anmodning fra ministeren kan udvalget rådgive om relevante problemstillinger og forhold i relation til programmets gennemførelse.

Overvågningsudvalgets opgaver

Udvalget skal medvirke til at sikre fremdrift i programmet og sikre, at Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for 2014-2020 bliver gennemført effektivt og giver resultater.

Overvågningsudvalgets forretningsorden

Forretningsorden for Overvågningsudvalget for perioden 2014-2020 blev først godkendt af Overvågningsudvalget den 26. januar 2016 og er siden blevet opdateret og godkendt i 2018.

Forretningsorden for Overvågningsudvalget af 17. august 2018

Forretningsorden for Overvågningsudvalget af 26. januar 2016 (historisk)

Overvågningsudvalgets medlemmer

Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, fiskerierhvervet, DTU, miljøorganisationer, brancheorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

Oversigt over overvågningsudvalgets medlemmer 2014-2020 (opdateret d. 1. september 2020)

Møder

Overvågningsudvalget mødes som udgangspunkt to gange årligt.

Det næste møde afholdes den 16. november 2021.

Møde den 4. maj 2021

Møde den 13. november 2020

Møde den 12. november 2019

Møde den 21. maj 2019

Møde den 20. november 2018

Møde den 15. maj 2018

Møde den 16. maj 2017

Møde den 15. november 2016

Møde den 3. maj 2016

Møde den 26. januar 2016

Møde den 14. september 2015

Møde den 9. december 2014 

Møde den 3. juni 2014