Status for forslaget om Den Europæiske Hav, Fiskeri- og akvakulturfond (EHFAF) 2021-2027

Rådets holdning blev fastlagt ved rådsmøderne henholdsvis 18. juni 2019 og 14. oktober 2019 ved delvis generel indstilling.

Europa-Parlamentet afgav sin udtalelse i april 2019.

Parallelt med forhandlingerne om den Europæiske Hav og Fiskerifond forhandles EU-reglerne om forvaltning, regnskab mv. for EU-fondene og herunder for EHFF i forordningen om fælles bestemmelser. Her er der i øjeblikket trilog.

Kommissionen stillede forslag om forordning for 2021-2027 i 2018. Rådet blev enige om delvis generel indstilling. Der pågår trilog mellem de tre EU-institutioner. 

Du kan se Kommissionens forslag her:
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Du kan se bilagene til Kommissionens forslag her:
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond annex

Du kan se delvis generel indstilling fra Rådet her:

Delvis generel indstilling - Rådet er klar til at forhandle med Parlamentet