Fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013

Det forrige fiskeriudviklingsprogram for perioden 2007-2013 havde til formål at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om bæredygtighed og regional udvikling.