Fiskerikontrol

For at sikre langsigtet bæredygtig forvaltning af fiskeriet er det af afgørende betydning, at reglerne i fiskeripolitikken efterleves. 

EHFF medfinansierer aktiviteter, der sikrer en effektiv fiskerikontrol og som sikrer den nødvendige administrative kapacitet såsom videreuddannelse, it-udvikling og anskaffelse af udstyr til brug for kontrollen fx kameraer til monitering af landingsforpligtelsen.

Du kan læse mere om fiskerikontrollen her