Her kan du læse om gode projekteksempler. Projekterne er medfinansieret fra Den Europæiske Hav og Fiskerifond

Find examples of good practice projects here. The projects are co-financed by The European Maritime and Fisheries Fund

FLAG

Projekter der har modtaget støtte under ordningen FLAG / Projects co-financed by the grant FLAG

Afsætningsfremme / Marketing measures

Projekter der har modtaget støtte under ordningen afsætningsfremme / Projects co-financed by the grant marketing measures

Fiskeri, natur og miljø / Fishery, nature and environment

Projekter der har modtaget støtte under ordningen fiskeri, natur og miljø / Projects co-financed by the grant fishery, nature and environment