Her kan du læse om gode projekteksempler. Projekterne er medfinansieret fra Den Europæiske Hav og Fiskerifond

Find examples of good practice projects here. The projekts are co-financed by The European Maritime and Fisheries Fund
 

  1. Sådan skaber man en ny turistdestination baseret på lystfiskeri / Creating a new tourist destination based on recreational fishing
     
  2. Sæler og skarver i Østersøen: en fælles miljømæssig udfordring / Seals and Cormorants in the Baltic: Addressing a common environmental challenge