Årsrapporter for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet

Senest den 31. maj hvert år indtil 2023 forelægger Fiskeristyrelsen EU-Kommissionen en årlig gennemførelsesrapport (årsrapport) om gennemførelsen af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet i det foregående kalenderår.

Årsrapporten, der blev forelagt i 2016, skulle dække kalenderårene 2014 og 2015.

Rapporten, der forelægges i 2017, dækker kalenderåret 2016.

Udover hvad der er bestemt i artikel 50 i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal årsrapporten omfatte:

  • Oplysninger om finansielle forpligtelser og udgifter pr. foranstaltning.
  • Et resumé over de igangsatte aktiviteter i forbindelse med evalueringsplanen.
  • Oplysninger om tiltag foretaget i tilfælde af alvorlige overtrædelser.
  • Oplysninger om tiltag foretaget for at sikre offentliggørelsen af støttemodtagere.