Miljø og Innovationsprojekter medfinansieret fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond

Her kan du finde projektinfo om medfinansierede projekter fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond vedrørende bæredygtigt fiskeri.

DTU Aqua - De vigtigste levesteder for fisk i indre danske farvande

DTU Aqua har kortlagt levestederne i de indre danske farvande i forhold til nogle af de arter, som er vigtige i det kommercielle fiskeri. Det drejer sig om torsk, rødspætte, tunge, pighvar, skrubbe, sild og brisling. Kortlægningen viser, hvilke områder, der bør tages særligt hensyn til for at fremme fiskebestandene. Projektet er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen. Resultatet af undersøgelsen, kan du finde her.