Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilskud

Fiskeristyrelsen giver tilskud til projekter, der sikrer bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, og til at skabe vækst, beskæftigelse og udvikling i fiskeri- og akvakulturerhvervet.

Nyt om Tilskud

Hav- og fiskeriudviklings- programmet

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet har til formål at fremme den fælles fiskeripolitiks målsætninger og herunder bidrage til bæredygtigt fiskeri og akvakultur.

Tilskudsguiden

I Fiskeristyrelsens tilskudsguide kan du få overblik over, hvilke tilskud du kan søge. Du kan også finde vejledninger, ansøgningsskemaer og frister for de enkelte tilskud. 

Ansøgning om tilskud, ændringer og udbetaling skal sendes til 

Anmeld svig

Det er EU's skatteborgere, der finansierer EU-tilskud. Tilliden til, at EU-tilskud ikke bliver misbrugt, er afgørende for støttens fremtid. Både støttemodtagere og almindelige skatteborgere har en interesse i, at midlerne ikke bliver misbrugt.

Vejledninger til ophørte tilskudsordninger

Find vejledninger for ophørte tilskudsordninger, der ikke længere ligger i vores tilskudsguide.