Muslingeudvalget

Muslingeudvalgets overordnede formål er at belyse mulighederne for at fremme en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udnyttelse af de naturlige danske muslingeforekomster og mulighederne for opdræt.

Læs Forretningsorden for Udvalget for Muslingeproduktion her

Læs Hovedrapport fra 2004 her