Råd og udvalg

Herunder kan du læse mere om de forskellige udvalg, der er inden for erhvervs- og rekreativt fiskeri.

Erhvervsfiskeriudvalget

Erhvervsfiskeriudvalget er nedsat efter § 6 i Fiskeriloven. Udvalget rådgiver Miljø- og fødevareministeren om planlægning og udarbejdelse af regler om udøvelse og regulering af erhvervsfiskeriet.

Muslingeudvalget

Muslingeudvalgets formål er at belyse mulighederne for at fremme en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udnyttelse af de naturlige danske muslingeforekomster og mulighederne for opdræt.

§ 7 Udvalg

Udvalget rådgiver om spørgsmål i relation til lyst- og fritidsfiskeri (rekreativt fiskeri), ferskvandsfiskeri og fiskepleje. Det er nedsat efter § 7 i fiskeriloven.

Dialogforum for Natura 2000 og Havstrategi

Dialogforum for Natura 2000 og Havstrategi har til formål at give mulighed for en faglig dialog mellem Udenrigsministeriet, fiskeriets organisationer, de grønne organisationer og relevante faglige institutioner.