Samarbejde med universiteter

Forskningsbaseret myndighedsbetjening betegner de opgaver, som universiteter varetager for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom kommuner, regioner og internationale institutioner og organisationer.

Samarbejdet reguleres af rammeaftaler. Mere præcist skal rammeaftalerne etablere rammerne for samarbejdet mellem parterne for at sikre at universiteterne gennemfører forskning, som kan understøtte forvaltningsopgaver. Ligeledes har rammeaftalerne til formål at sikre, at universiteterne har viden og kompetencer til at levere rådgivning inden for fagområderne. Til rammeaftalerne vedlægges der ydelsesaftaler, som beskriver universiteternes fagområder inden for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Hver ydelsesaftale omfatter derfor en række indsatsområder, inden for hvilke universiteterne forventes at levere leverancer til ministeriet.

På fiskeriområdet er der aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).  Aftalen med DTU indgås mellem Udenrigsministeriet og DTU, mens Miljø-og Fødevareministeriet (MFVM) har indgået aftalerne med KU og AU.  

Rammeaftalen mellem UM og DTU har som sit hovedområde fiskeri og akvakultur, mens UM har trækningsret på aftalerne på KU og AU om hhv. fiskeriøkonomi og forvaltning og på hav og fjorde.

Rammeaftalerne er fireårige, men forhandles dog hvert år med henblik på at foretage eventuelle justeringer, som er forårsaget af udviklinger i løbet af året. Aftalen mellem Udenrigsministeriet og DTU Aqua kan findes på følgende link, mens aftalerne mellem MFVM og KU, og AU kan findes her.

 

Rammeaftale 2019-2022

Ydelsesaftale 2019-2022

Kontakt

Adam Billing

+45 22 61 51 17

Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet, Fiskerikontoret