Mål og resultater

Her kan du se styrelsens årsrapporter og resultatløn for styrelsens direktør.

Årsrapport for Fiskeristyrelsen

Årsrapporten rapporterer på Fiskeristyrelsens opgaver og giver hermed alle med interesse for Fiskeristyrelsens arbejde et sammenhængende og tværgående billede af styrelsens væsentligste resultater i året.

Fiskeristyrelsens årsrapport for 2018

Fiskeristyrelsens mål- og resultatplan

Fiskeristyrelsens mål - og resultatplan 2019

Offentliggørelse af styrelsesdirektørens resultatløn

Fiskeristyrelsen skal som alle øvrige statslige styrelser offentliggøre direktørens resultatløn.

Resultatløn for direktør Nanna Møller:

”Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens  vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af direktørens resultatkontrakt, inkl. de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2018 udgør 112.750 kr.”