Udbetaling af kompensation til torske- og sildefiskere i Østersøen

Fiskeristyrelsen igangsætter udbetalingen kompensation til 87 fiskere og fiskeriselskaber, der er ramt af kvotereduktionerne på torsk og sild i Østersøen 2020.

Publiceret 3. november 2020

Torskekvoterne for 2020 blev i forbindelse med kvoteforhandlingerne nedsat med 92 procent i østlig Østersø og 60 procent i vestlig Østersø i forhold til 2019. Ligeledes er kvoten for sild i den vestlige Østersø i 2020 reduceret med 65 procent. Reduktionerne har lagt yderligere pres på fiskerne i Østersøen, der de senere år har oplevet væsentlige reduktioner af fiskemulighederne, særligt efter torsk.

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier besluttede derfor i februar 2020 at etablere en støtteordning for fiskerne i Østersøen. Læs mere i fiskeriministerens pressemeddelelse.

På denne baggrund har Fiskeristyrelsen opsat en kompensationsordning, hvis formål er at yde støtte til de torske- og sildefiskere, som i årene 2017-2019 har haft minimum 30 procent af deres samlede landinger i Østersøen og som derfor er væsentligt berørt af kvotereduktionerne for torsk og sild i Østersøen i 2020.

Der er samlet afsat 10 mio. kr. til ordningen. Ordningen er finansieret af nationale midler.

Kompensationen ydes inden for EU’s regler om lovlig statsstøtte (de minimis-støtte) i fiskeri- og akvakultursektoren. Det vil sige, at hver ansøger højest kan modtage EUR 30.000 (ca. 223.000 kr.) i støtte over en treårig regnskabsperiode.

Fiskeristyrelsen har i alt modtaget 120 ansøgninger om kompensation rettidigt. Heraf efterlever 87 ansøgninger ordningens betingelser, medens 33 ikke efterlever ordningens betingelser og står til afslag. Der udbetales kompensation for ca. 8,75 mio. kr.

Alle ansøgere vil modtage direkte besked om afgørelsen af deres ansøgning via e-boks.

Læs mere om baggrunden for ordningen på Fiskeristyrelsens hjemmeside under tilskudsguiden.

Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 18 56 00 eller e-mail: tilskud@fiskeristyrelsen.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 7218 5805