Søg om sidste rate af kystfiskertillæg på torsk, tunge og rødspætter

Er du er kystfisker og tilmeldt den tidsubegrænsede eller den tidsbegrænsede ordning? Så kan du få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter, hvis du har landet mindst 2/3-del af dit fartøjs egne årsmængder (inklusive kystfiskertillæg og uddelinger fra Fiskefonden) senest 30. september 2021.

Er du er kystfisker og tilmeldt den tidsubegrænsede eller den tidsbegrænsede ordning? Så kan du få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter, hvis du har landet mindst 2/3-del af dit fartøjs egne årsmængder (inklusive kystfiskertillæg og uddelinger fra Fiskefonden) senest 30. september 2021.

Du kan søge om:

  • Torsk i Nordsøen, Kattegat, Skagerrak, Østersøen vest samt øst
  • Tunge i Nordsøen samt Skagerrak, Kattegat og Østersøen og Bælterne
  • Rødspætte i Kattegat, Skagerrak, Nordsøen og Østersøen og Bælterne.

Ansøg senest den 1. oktober 2021

Fartøjsejere, der senest den 30. september 2021, har opfisket 2/3-del af deres fartøjs årsmængder inklusive kystfiskertillæg og tildelinger fra Fiskefonden for hver kvote, kan ansøge om tildeling af sidste tredjedel af kystfiskertillægget tildelt fartøjet, jf. § 83, stk. 3 samt §84, stk.3 i bekendtgørelsen om regulering af fiskeriet – BEK nr. 1109 af 30/05/21.

Hvem kan søge?

Ejere af fartøjer fra begge kystfiskerordninger kan søge.

For begge ordninger skal ansøgninger modtages inden ansøgningsfristen.

Ansøgninger modtaget efter fristens udløb behandles ikke.

Sådan søger du

Send e-mail til kystfisk@fiskeristyrelsen.dk, hvor du angiver, hvilke arter du søger om tillægsmængde på, senest den 1. oktober 2021. Du skal også angive landet mængde samt fartøjets havnekendingsnummer.

Du kan læse mere på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1109 - Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet BEK nr. 1109 af 30/05/2021 - Kapitel 7 om kystfiskeri §§80-96 om ordningen.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til mail@fiskeristyrelsen.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens pressevagt på tlf. 72 18 58 05.