Regel- og praksisændring: Ændringer i ejerkredsen i et erhvervsfiskerselskab skal meddeles til Fiskeristyrelsen senest 30 dage efter at ændringerne er foretaget

Publiceret 18. juni 2021

Fra den 1. juli 2021 flyttes reglerne i Bekendtgørelse om oplysning af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber (tredjedelsbekendtgørelsen) over i Reguleringsbekendtgørelsens §183.

Efter Reguleringsbekendtgørelsens §183 gælder det fra 1. juli 2021, at ved enhver ændring ejerskabet af et erhvervsfiskerselskab, skal selskabet give meddelelse herom til Fiskeristyrelsen senest 30 dage efter, at ændringerne er foretaget.

Fiskeristyrelsen har ikke tidligere sanktioneret overskridelse af 30-dages fristen i den nuværende tredjedelsbekendtgørelse, men efter konstatering af, at nogle ændringer ikke meddeles til Fiskeristyrelsen i overensstemmelse med reglerne, ser styrelsen et behov for at sanktionere overtrædelse af 30-dages fristen i henhold til reglerne. Det er de nye selskabsejernes ansvar at meddele om ændringer i ejerskabet i erhvervsfiskerselskabet.

Manglende meddelelse om ændringer i ejerkredsen, kan medføre en henstilling til selskabet med en frist om at bringe forholdet i orden. I grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde eller ved overskridelse af fristen kan forholdet sanktioneres med en bøde i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens §189, stk. 1, nr. 4. Endelig kan Fiskeristyrelsen træffe afgørelsen om, at selskabet mister sin registrering som berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, jf. Reguleringsbekendtgørelsens §183, stk. 3.

Link til reguleringsbekendtgørelsen, der træder i kraft 1. juli 2021

Link til Bekendtgørelse om oplysning af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber (tredjedelsbekendtgørelsen), der udgår 30. juni 2021.