Orientering om tastefejl i reguleringsbekendtgørelsens bilag 13

Der har indfundet sig en tastefejl i den nye reguleringsbekendtgørelse, som træder i kraft den 1. juli 2021. Tastefejlen kan desværre ikke ændres inden ikrafttrædelsesdatoen, og derfor vil der blive dispenseret fra ordlyden i bekendtgørelsen frem til næste ændring af bekendtgørelsen.

I bilag 13, nr. 3 fremgår det, at I topsektionen skal placeres et 3 meter langt selektionspanel, der ender maksimalt 3 meter fra enden af fangstposen. Selektionspanelet skal have en maskestørrelse på mindst 300 mm og bestå af 3 åbne kvadratiske masker i bredden.”  

Bestemmelsen er ændret således, at der skal stå: ”… der ender maksimalt 4 meter fra enden af fangstposen.” Erhvervet skal derfor agere efter, at der står 4 meter og ikke 3 meter fra enden af fangstposen.

Illustration fra bekendtgørelsens bilag 13, nr. 3:

Ved spørgsmål kan Fiskeristyrelsen kontaktes på telefonnummer: 71 18 56 00 og på e-mail: mail@fiskeristyrelsen.dk