Ophugningsstøtte i Østersøen på 50 mio. kr. på vej til fiskerne

Yderligere 25 mio. kroner udmøntes nu til ophugningsstøtte i Østersøen sammen med 16 mio. kroner til at undersøge påvirkningen af bundslæbende redskaber for havmiljøet i Jammerbugten. Det er regeringen sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om ved fordelingen af de overskydende midler fra Den Europæiske Hav og Fiskerifond.

Publiceret 30. september 2022

Dansk fiskeri er presset bl.a. af dårligt havmiljø og reducerede fiskekvoter. Nu er der afsat flere penge til ophugningsordningen i Østersøen og en saltvandsindsprøjtning til undersøgelser af, hvordan bundslæbende redskaber påvirker havmiljøet. Det er fiskeriminister Rasmus Prehn blevet enige med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om. De 46 mio. kroner kommer fra Den Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF).

Fordobling af ophugningsstøtte i Østersøen

Mere end halvdelen af pengene, 25 mio. kroner, går til ophugningsstøtten i Østersøen.  Der er allerede afsat 25 mio. kroner, men ordningen fordobles nu til 50 mio. kroner med tilførsel af yderligere 25 mio. Ordningen om ophugningsstøtte i Østersøen skal sikre, at de fiskere i Østersøen, der har problemer med at få forretningen til at løbe rundt – bl.a. pga. reducerede fiskekvoter – har mulighed for at forlade erhvervet nogenlunde tørskoet. Ordningen om ophugningsstøtte for Østersøen forventes åbnet 14. oktober 2022.

Natur og miljø

Partierne er samtidigt blevet enige om at tildele 16 mio. kroner til et konkret projekt i Jammerbugten, der undersøger konsekvenserne for havbunden ved brugen af bundslæbende redskaber – særligt bomtrawl. Det skal sikre et bæredygtigt og grønt fiskeri. Midlerne kan søges af relevante forskningsinstitutioner.

Endeligt tildeles de sidste 5 mio. kroner til teknisk bistand af projekterne. Pengene kommer fra frie EHFF-midler, der tidligere er blevet tildelt projekter, der af forskellige årsager ikke er blevet til noget. 

Læs den fulde pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Yderligere oplysninger

Pressevagten: +45 2018 4052 (kan ikke modtage SMS). Alle pressehenvendelser til ministeren og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan ske til pressevagten og presse@fvm.dk