Opgørelse viser øget salg af lyst- og fritidsfiskertegn i 2020

Antallet af købte fisketegn i 2020 er nu opgjort, og der ses en væsentlig fremgang i købet af årslystfiskertegn i forhold til 2019 og 2018.

Lystfiskertegn

2018

2019

2020

Årstegn

135.082

137.133

169.931

Ugetegn

21.170

22.645

13.449

Dagstegn

32.931

32.389

32.551

Fritidsfiskertegn

29.497

28.059

32.670

I foråret 2020 skete der i takt med Corona-nedlukningen en umiddelbar stigning i salget af fisketegn. Der kan konstateres en stigning i salget af lystfiskertegn såvel som i antallet af solgte fritidsfiskertegn, som ellers har være svagt faldende de seneste tre år. 

Antallet af solgte lystfiskerdagstegn ligger i 2020 på samme niveau som de seneste år. Lystfiskerugetegnet derimod havde stor tilbagegang i salget i 2020. Det skyldes formentlig de lukkede grænser og dermed de begrænsede muligheder, som især vores tyske naboer har haft, for at holde lystfiskerferie i forårs-Danmark. 

Se opgørelse fordelt på fisketegnstyper og landsdele

Læs pressemeddelelsen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Hvis du har spørgsmål om fisketegn, er du velkommen til at kontakte os på fisketegn@fiskeristyrelsen.dk eller tlf. 72 18 56 00 alle hverdage mellem kl. 10:00 og 14:00.

Læs mere om køb af fisketegn

Læs mere om, hvad indtægterne fra fisketegn bliver brugt på