Opdateringen af Kvoteandelsregisteret er nu gennemført

Den planlagte opdatering af Kvoteandelsregisteret, som indeholder oplysninger om ejerskab af danske fiskekvoter og tilskrevne B-kvoter, er nu gennemført. Opdateringen omfatter mindre it-fejlrettelser samt en tilpasning af beregningerne af B-kvoter. Med den gennemførte opdatering, er registeret nu helt på plads i forhold til beregningerne af B-kvoter.

Publiceret 21. september 2022

Oplysninger i Kvoteandelsregisteret

Kvoteandelsregisteret indeholder oplysninger om, hvem der ejer rettigheder til at fiske og udnytte de danske fiskerkvoter, fordelt på personer, selskaber og fartøjer. Fra den 1. juli 2021 indeholder registeret ligeledes også oplysninger om tilskrevne B-kvoter. Registeret opdateres dagligt og er baseret på Fiskeristyrelsens registrerede oplysninger.

Du finder registreret her

 

Hvad er B-kvoter?

B-kvoter er en beregnet kvote, som tilskrives i situationer, hvor der ydes lån eller stilles kaution/sikkerhed på mindst 5 mio. kr. til en person eller et selskab, som ejer kvoteandele. Långiveren anses dermed for at have bestemmende indflydelse via det økonomiske mellemværende.

B-kvoter beregnes på baggrund af værdien af mellemværendet og låntagers kvoteandele. Långiver tilskrives B-kvoter, idet långiver anses at have bestemmende indflydelse på långivers kvoteandele. B-kvoten medtages i långivers kvotekoncentration på lige fod med øvrige kvoteandele. Den beregnede B-kvote reducerer ikke låntagers kvotekoncentration.

Du kan læse meget mere om B-kvoter her