Nye regler om oprettelse af kontrolpunkter skal skærpe fiskerikontrollen til søs

Fra 1. september 2021 implementeres nye regler for at styrke fiskerikontrollen til søs i farvandet mellem Skagerrak og Nordsøen.

Publiceret 5. september 2021

Fiskerikontrollen vil nu kunne indkalde et fiskefartøj til kontrol på en position til søs, som er bestemt af kontrollen – kaldet et kontrolpunkt. Positionen vælges, så den er mindst muligt indgribende for det enkelte fartøj, for eksempel i forhold til sejltid til og fra kontrolpunktet. 

De nye kontrolpunkter giver mulighed for bedre at kunne afdække eventuelle overtrædelser. Det gælder bl.a. misrapportering af fangstområder, som udgør en hindring i forhold til bæredygtig forvaltning af fiskeriet. Reglerne giver fiskerikontrollen mulighed for at styrke kontrollen med fartøjer, som fisker i flere farvandsområder på samme fangstrejse.

Der vil kunne indføres kontrolpunkter til søs de steder, hvor der for eksempel er indikationer på manglende overholdelse af fiskerireglerne, og hvor der vurderes at være behov for skærpet kontrol. I første omgang vil der blive indført kontrolpunkter til søs på grænsen mellem Skagerrak og Nordsøen. 

Reglerne om kontrolpunkter gælder både danske og udenlandske fartøjer.

Læs Bekendtgørelse om kontrolpunkter til søs