Ny vejledning: Krav om antagelighed ved modtagelse af EU-støtte

Fiskeristyrelsen har udarbejdet en vejledning, der beskriver kravet om antagelighed ved modtagelse af støtte fra EU-fondene.

Publiceret 8. juli 2022

For at kunne modtage støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF), og Brexittilpasningsreserven (BAR), skal du som operatør ifølge reglerne være antagelig på ansøgningstidspunktet, i hele projektperioden og i en periode på 5 år efter at den sidste udbetaling af tilskud er foretaget.

En afgørelse om tildeling af point ved alvorlige overtrædelser af fiskerilovgivningen kan medføre, at du som operatør ikke lever op til reglerne om antagelighed. Det betyder, at du som operatør er udelukket fra at modtage midler fra Hav- og Fiskerifonden (EHFF), Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF), Brexittilpasningsreserven (BAR), samt mulighed for, at Fiskeristyrelsen kan rejse tilbagebetalingskrav for allerede udbetalt støtte.

Vi har udarbejdet en vejledning med en beskrivelse af, hvem kravet om antagelighed gælder for. Den indeholder også oplysninger om, hvilken betydning det har for muligheden for at ansøge om og beholde allerede udbetalt støtte, hvis der er truffet afgørelse om, at der er begået en alvorlig overtrædelse af fiskerilovgivningen.

Læs vejledningen om antagelighed ved modtagelse af EU-støtte