Ny klageadgang via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal

Fra den 1. maj 2022 skal klager over Fiskeristyrelsens afgørelser indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal.

Publiceret 29. april 2022

Du kan tilgå klageportalen via borger.dk, virk.dk eller via kpo.naeveneshus.dk. Klager over aktindsigt er dog undtaget og skal forsat indgives til Fiskeristyrelsen. Du kan læse mere i Vejledning til klageportalen eller på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.   

Du kan ansøge Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse fra at bruge klageportalen. Du kan læse nærmere om betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk. Hvis du ønsker, at en anden person eller din fiskerifaglige fiskeriorganisation, skal klage på dine vegne, er der mulighed for at oprette klagen i klageportalen vedhæftet dit skriftlige samtykke eller en stillingsfuldmagt.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal anvende klageportalen, skal du rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet på klageportalen@naeveneshus.dk.   

Der er oprettet en ny klagevejledning, som du kan finde her: Klagevejledning

Kontakt

Ved spørgsmål kan Fiskeristyrelsen kontaktes på telefonnummer: 72 18 56 00 eller på mail@fiskeristyrelsen.dk.