Ny elektronisk overvågning af trawlfiskeri skal øge beskyttelse af havmiljøet i Øresund

Fra den 1. februar 2021 skal mindre trawlere have monteret udstyr, der muliggør elektronisk overvågning, for at kunne fiske i Kilen i Øresund. Dermed styrkes fiskerikontrollens mulighed for kontrol af ulovligt fiskeri i særligt sårbare områder.

Publiceret 22. december 2020

Hidtil har det været vanskeligt for fiskerikontrollen at holde øje med, om reglerne for trawlfiskeri i Øresund overholdes. Det skyldes særligt, at mindre trawlere ikke er forpligtet til at anvende satellitovervågning, når de fisker i Øresund.

Derfor indføres der nu krav om, at mindre trawlere skal installere en såkaldt black box, hvis de vil fiske i Øresund. Et krav som i forvejen er gældende for fartøjer, der fisker muslinger og østers i blandt andet Limfjorden og langs Jyllands Østkyst.

Black box-teknologien

Den nye black box-løsning giver hermed fiskerikontrollen helt nye muligheder for at holde øje med, at trawlfiskeriet foregår efter reglerne.

Helt konkret opsamler og lagrer black boxen data om trawlernes aktiviteter. Det gælder oplysninger om fartøjets position, kurs og fart samt hvornår fartøjet anvender sine redskaber.

Derudover skal spil og tromle (udstyr på trawlere) forsynes med en sensor, der registrerer, hvornår udstyret anvendes og herefter automatisk sende de registrerede data til Fiskeristyrelsen én gang i døgnet.

Kravet gælder trawlere under 12 meter

Tiltaget gælder for trawlfartøjer med en længde på under 12 meter, som fisker i den nordlige del af ICES-underområde 23 (Kilen i Øresund). En trawler defineres i denne sammenhæng som et fartøj, der er udstyret med enten en trawltromle, wirespil eller davider til trawlskovle.

Kravet indebærer, at udgiften til anskaffelse og installation af udstyret afholdes af fiskerne selv.Kravet om elektronisk overvågning i Øresund fremgår af § 30 i den ændrede reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10/12/2020 for erhvervsmæssigt fiskeri, som træder i kraft den 1. januar 2021. Selve kravet om installation af black box og andet udstyr håndhæves dog først fra den 1. februar 2021.

Det nye krav har ikke betydning for trawlere over 12 meter, som allerede i dag overvåges elektronisk med såkaldt VMS-teknologi (Vessel Monitoring System) via Satellit.

Læs mere om ordningen på Fiskeristyrelsen hjemmeside, hvor det også fremgår, hvordan der ansøges om tilladelse til fortsat at fiske i Kilen i Øresund.