Midlertidig aftale om fiskekvoter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat for første kvartal af 2021

EU’s fiskeriministre har indgået en midlertidig aftale for første kvartal af 2021, der gælder fiskekvoterne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Publiceret 17. december 2020

De midlertidige kvoter for 1. kvartal af 2021 fastlægges på et niveau, der svarer til 25 % af kvoterne for 2020. Der er dog en række undtagelser, som tager hensyn til sæsonfiskeri og den biologiske rådgivning om fiskebestandenes udvikling. 

”Vi har fundet et kompromis internt i EU, hvor vi forlænger kvoterne for 2020 med brædder. Det betyder kort og godt, at fiskerne kan fortsætte med at fiske i EU-farvande efter 1. januar, selvom der stadig ikke er lavet en Brexit-aftale. Her har jeg særligt kæmpet for en passende kvote for de arter, som fiskerne primært kan fiske i 1. kvartal”, fortæller minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn.

Læs pressemeddelelsen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri