Meddelelse om straksregulering nr. 8 - 2022 om ændring af vilkår for FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak og Kattegat

Kullerfiskeri i Skagerrak og Kattegat

Med virkning fra onsdag den 16. november 2022, er det tilladt for ejere af fartøjer, der udøver fiskeri efter kuller i Skagerrak og Kattegat på FKA-rationsvilkår, at fiske, medbringe og lande i alt 500 kg. kuller pr. halve kalendermåned.

En halv kalendermåned defineres som perioden fra den 1. til og med den 15. i en måned eller fra den 16. til og med månedens udløb.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1373 af 30. september 2022 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 16. november 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Denne meddelelse ophæver meddelelse om straksregulering nr. 7 af 31. oktober 2022.