Meddelelse om straksregulering nr. 5– 2023 om vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB inkl. Limfjorden samt i Skagerrak og Kattegat 3A

Publiceret 22. december 2022

Med virkning fra og med den 1. januar 2023 gælder følgende vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB inkl. Limfjorden samt i Skagerrak og Kattegat 3A.

Sildefiskeri i Nordsøen inkl. Limfjorden

Inden for den mængde, der er afsat i henhold til reguleringsbekendtgørelsens § 95 stk. 2 jf. bilag 2 kolonne H på i alt 562,7 tons, afsættes der 337,6 tons til fiskeri Nordsøen 4AB og 225,1 tons til fiskeri i Limfjorden 4L.

Sildefiskeri i Nordsøen 4AB

Inden for en mængde på 337,6 tons og i henhold til § 95 stk. 2, åbnes der med virkning

Fra den 1. januar 2023 for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Nordsøen ICES-område 4AB.

Fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder:

For fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2023 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 224,8 tons.

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande i alt 25.000 kg sild pr. kalendermåned.

Fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter:

Til fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2023 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 112,8 tons.

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 20.000 kg sild pr. kalendermåned.

Sildefiskeri i Limfjorden 4L

Inden for en mængde på 225,1 tons samt i henhold til §95 stk. 2, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2023 for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Limfjorden 4L.

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 40.000 kg sild pr. kalendermåned.

Kun fartøjer, der opfylder § 4 i bekendtgørelse om trawl- og vodfiskeri bekendtgørelse nr. 366 af 2. april 2019, kan opnå tilladelse til kystnært rationsfiskeri af sild i Limfjorden.

Sildefiskeri i Skagerrak og Kattegat

Inden for den mængde der er afsat i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §95 stk. 2 jf. bilag 2 på i alt 97,7 tons åbnes der med virkning fra den 1. januar 2023 for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Skagerrak og Kattegat ICES-område 3A.

Fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder:

Til fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2022 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 65,2 tons.

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 20.000 kg sild pr. kalendermåned.

Fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter:

Til fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2023 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 32,5 tons.

Fra den 1. januar 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 10.000 kg sild pr. kalendermåned.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til et kystnært rationsfiskeri af sild indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til tilladelse@fiskeristyrelsen.dk i henhold til reguleringsbekendtgørelsens bilag 16.

Ansøgning om tilladelse til fiskeri af sild med virkning fra den 1. januar 2023 skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest lørdag den 31. december 2022. Tilladelser udstedes i uge 1 2023 for perioden fra den 1. januar til og med 31. januar 2023.

Ansøgninger til fiskeri i efterfølgende måneder skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 25. i måneden før.

Indkommer der ansøgninger i et antal, der afstedkommer at den fulde rationsmængde ikke kan tildeles alle ansøgere pr. rationsperiode inden for den enkelte længdekategori og farvandsområde, fordeles den resterende mængde ligeligt blandt de ansøgere, der opfylder vilkårene for tildeling af tilladelse.