Meddelelse om straksregulering nr. 4 om midlertidig lukning af et område i Nordsøen på baggrund af prøve nr. RTCDNK2237

Publiceret 25. oktober 2022

Emner:

I perioden fra og med onsdag den 26. oktober 2022 til og med tirsdag den 15. november 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Nordsøen, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 55° 55’6 N  005° 47’6 Ø
  2. 55° 55’9 N  005° 57’6 Ø
  3. 55° 46’6 N  005° 58’4 Ø
  4. 55° 46’4 N  005° 48’7 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau, jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1220 af 26. august 2022 om regulering af fiskeriet, jf. bilag 4 og træder i kraft med virkning fra den 26. oktober 2022 og gælder til og med den 15. november 2022.