Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2022 om opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af torsk i Skagerrak (3AN)

Publiceret 30. november 2022

Idet den afsatte mængde af torsk i Skagerrak (3AN) til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af torsk på MAF-vilkår med virkning fra og med fredag den 2. december 2022.

Forbud mod at medbringe og lande torsk fra Skagerrak (3AN) fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med lørdag den 3. december 2022.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1373 af 30. september 2022 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 1. december 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.