Meddelelse om straksregulering nr. 11 - 2022 om ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)

Publiceret 29. november 2022

Med virkning fra den 1. december 2022, er det tilladt for et fartøj at fiske, medbringe og lande i alt 10.000 kg. kulmule pr. halve kalendermåned fra norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B.

Den gældende ration pr. halve kalendermåned kan overskrides med op til 10 pct.

Såfremt den gældende ration pr. halve kalendermåned overskrides med op til 10 pct. fratrækkes den overskredne mængde i rationen for den efterfølgende reguleringsperiode. Overskridelser udover 10 pct. af den gældende perioderation sanktioneres efter reglerne om overfiskeri.

 Uanset reguleringsbekendtgørelsens § 89 stk. 2, kan fartøjer, der har landet halvmånedsrationen, påbegynde fiskeri på den kommende halvmånedsrationsmængde, dog vil kulmule, der landes i en given rationsperiode, afskrives denne periodes ration jf. reguleringsbekendtgørelsens § 89, stk. 1.

En halv kalendermåned defineres som perioden fra den 1. til og med den 15. i en måned eller fra den 16. til og med månedens udløb.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1373 af 30. september 2022 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 1. december 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Denne meddelelse ophæver meddelelse om straksregulering nr. 2 af 12. oktober 2022.