Meddelelse om straksregulering nr. 10 - 2022 om midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2241

Publiceret 15. november 2022

Emner:

I perioden fra og med onsdag den 16. november 2022 til og med tirsdag den 06. december 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 58° 06’0 N  010° 00’5 Ø
  2. 58° 09’6 N  010° 16’7 Ø
  3. 58° 06’7 N  010° 30’9 Ø
  4. 58° 04’3 N  010° 25’7 Ø
  5. 58° 06’0 N  010° 17’8 Ø
  6. 58° 03’0 N  010° 04’5 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber: 

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau, jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1373 af 30. september 2022 om regulering af fiskeriet, jf. bilag 4 og træder i kraft med virkning fra den 16. november  2022 og gælder til og med den 06. december 2022.