Max én torsk og én laks om dagen for lyst- og fritidsfiskeri i Østersøen i 2022

I 2022 må man kun hjemtage én torsk om dagen. Samtidig indføres der som noget nyt i 2022 også en begrænsning for hjemtagelse af laks fanget i Østersøen, så der kun må hjemtages en fedtfinneklippet laks (dvs. laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person. Det tiltag skal beskytte de vilde laksestammer i Østersøen.

Reglerne gælder alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm

Den biologisk dårlige tilstand for flere fiskebestande i Østersøen får også betydning for det rekreative fiskeri, hvor der med nye EU regler sættes yderligere begrænsninger i 2022. Tiltagene følger således store nedskæringer i det erhvervsmæssige fiskeri, hvor f.eks. kvoten for torsk i vestlig Østersø er blevet reduceret med 88 pct.

De nye regler ligger i forlængelse af de begrænsninger, der blev indført fra 1. januar 2017 som led i indsatsen for at sikre og genoprette torskebestanden i Østersøen, og hvor man som lyst- og fritidsfisker i 2021 måtte hjemtage fem torsk om dagen.

Max én torsk og lukkeperiode
Reglen betyder, at man som lyst- eller fritidsfisker i hele 2022 højst må hjemtage én torsk om dagen, når man fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø.

I den kommercielle lukkeperiode, fra 15. januar til 31. marts 2022, der har til formål at beskytte gydeområderne, er rekreativt fiskeri af torsk også helt forbudt.

Øst for Bornholm (underområde 25 og 26) er der fortsat et generelt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk hele året. I området vest for Bornholm (underområde 24) må der alene udøves rekreativt fiskeri efter torsk inden for seks sømil fra basislinjen.

Max én laks
Som noget nyt i 2022, er der nu også restriktioner i det rekreative fiskeri efter laks. Der må i 2022 højst hjemtages én fedtfinneklippet laks (= laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person, og når man fisker laks skal alle fisk, uanset art, landes som hele fisk.

Reglerne gælder også, hvis man tager ud og fisker i området med en turbåd.

Link til kort med angivelse af underområder i den vestlige Østersø hvor begrænsningerne gælder

Link til Rådets forordning (EU) 2021/1888 af 27. oktober 2021 om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen

Eventuelle yderligere tiltag

I samarbejde med interessenter ovevejes behovet for eventuelle yderligere tiltag i det rekreative fiskeri. Eventuelle yderligere tiltag vil skulle fastsættes i en bekendtgørelse.