Mærkningsordningen "Naturskånsom"

Torsk, skærising, hvilling og strandkrabbe kan nu fanges under NaturSkånsom-mærket.

I 2021 er der tilføjet fire nye arter til NaturSkånsom. Torsk fra område 22-23 fra vestlig Østersø, skærising fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, hvilling fra Nordsøen og almindelig strandkrabbe fra de danske farvande kan derfor nu afsættes som NaturSkånsom.

Fisk med det nye statslige mærke NaturSkånsom er fanget med skånsomme redskaber og stammer fra sunde bestande.

På baggrund af de årlige bestandsvurderinger og kvotefastsættelser revideres det årligt, hvilke fiskebestande, der kan mærkes NaturSkånsom.

Den fulde liste over bestande, der er omfattet af mærket kan findes her (bekendtgørelse nr. 536/2021).

Hidtil har rødspætter og skrubber, været de arter, som fartøjer, under mærkningsordningen, har landet mest af, og fisken er populær hos detailhandelen, som efterspørger flere NaturSkånsomme fisk.

Melding om afsejling og ankomst til havn 

Alle fartøjer tilmeldt ordningen skal melde afsejling og ankomst til havn. Mindre fartøjer melder via styrelsens hjemmeside. Det er nemt, og du kan læse her, hvordan du melder.

Læs mere om ordningen og om, hvordan du får tilladelse til at mærke dine fisk.