Krav om stramning af reglerne for fiskeri i Østersøen trækkes tilbage

Publiceret 1. marts 2021

Efter kontakt og afklaring fra EU-Kommissionen skal Fiskeristyrelsen hermed tilbagetrække det krav om stramning af fiskeriet i Østersøen, som blev udmeldt i en nyhed den 25. februar 2020

Her fremgik det, at muslingefiskerne i Østersøen var omfattet af lukkeperioderne i Østersøen – ligesom kravet om at føre logbog i lukkeperioderne omfattede alle fiskerier uagtet, hvorvidt der sker bifangst af torsk. Lukkeperioderne er indført til beskyttelse af torsken – særligt i torskens gydeperioder. De ovennævnte fiskerier og nedenstående redskaber fanger ikke torsk.

Kommissionen har nu meldt ud, at reglerne for 2021 skal tolkes og dermed håndhæves på helt samme måde som i 2020. Dermed vil muslingefiskeriet i Østersøen ikke blive berørt alligevel. Det betyder også, at Fiskeristyrelsen vil fortsætte den hidtidige praksis om, at fiskeri efter ål med kasteruser og fiskeri med rejepæleruser med mindre fartøjer er undtaget det generelle krav om at føre logbog uanset fartøjets størrelse under lukkeperioderne.

De berørte muslingefiskere i Østersøen er blevet kontaktet direkte, og der vil blive udstedt en ny tilladelse.

Fiskeristyrelsen beklager den tidligere udmelding.