Kampagne med kontrol af fiskerifartøjers motorkraft i Limfjorden søsættes

Fiskeristyrelsen følger nu op på anklager om omgåelse af regler om motorkraft i Limfjorden ved lancering af en ekstraordinær kontrolkampagne, der løber ind til sommerferien.

Kampagnen har fokus på kontrol af de fastsatte motorbegrænsninger i Limfjorden, og om fartøjerne er registeret med den korrekte motorkraft hos Fiskeristyrelsen.

Kontrollen vil i første bølge bl.a. indebære et dokumenttjek, screening af motorplader og redskaber. Der vil i kontrolkampagnens anden bølge blive fulgt op med konkrete kontrolmålinger af motorkraften på relevante fartøjer.

Kampagnen omfatter fysisk inspektionsbesøg hos størstedelen af fartøjer i Limfjorden, herunder trawlfartøjer og fartøjer, der fisker efter muslinger og østers i Limfjorden. De berørte fartøjsejere er blevet kontaktet direkte.

Indsatsen i Limfjorden supplerer den øvrige kontrol af motorkraft, som Fiskeristyrelsen foretager. Læs mere om den samlede indsats her