Invitation: Møde om den kommende tilskudsordning ”Grøn omstilling akvakultur” under Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet

Fiskeristyrelsen inviterer interessenter til et møde om den kommende tilskudsordning ”Grøn omstilling akvakultur” onsdag den 8. februar 2023.

Publiceret 24. januar 2023

Tilskudsordningen støtter udvikling og afprøvning af klima- og miljøforbedrende løsninger, investeringer i klimaløsninger og renseteknologi i landbaseret akvakultur, og udvikling inden for lavtrofisk akvakultur, herunder tangproduktion.

I henhold til den politiske aftale om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet 2021-2023 afsættes der i alt 53,7 mio. kr. til tilskudsordningen ”Grøn omstilling akvakultur”. Ordningen udmøntes gennem tre indsatser:

  1. Udviklingsprojekter
  2. Erhvervsmæssig tangproduktion
  3. Investeringsprojekter, herunder reduktion af klimaaftryk og renseteknologier.

Ordningen kan primært søges af akvakulturvirksomheder og branchens organisationer samt relevante samarbejdspartnere (producentorganisationer, konsulentfirmaer, brancheorganisationer, ingeniørvirksomheder, analyseinstitutter og forskere).   

Med henblik på at drøfte den konkrete udmøntning af de kommende indsatser, inviterer Fiskeristyrelsen interessenter til et møde onsdag den 8. februar 2023 kl. 13.00 – 15.00 på i Nyropsgade 30, 1780 København V.

Mødet forventes afholdt i to sessioner, hvoraf de politiske og lovgivningsmæssige rammer præsenteres i første session, og forslag til den konkrete udmøntning af de tre indsatser drøftes i anden session. I anden session vil deltagerne blive opdelt i tre mindre grupper baseret på de tre indsatser.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Fiskeristyrelsen på sofhol@fiskeristyrelsen.dk senest den 1. februar 2023.

Ved tilmelding bedes du angive, hvilken af de tre indsatser, du er interesseret i. Vær opmærksom på, at drøftelserne om de tre indsatser foregår i grupper samtidigt.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram og tilskudsordningen på Fiskeristyrelsens hjemmeside.