Indskærpelse af reglerne for fiskeri i lukkeperioderne i Østersøen

Publiceret 25. februar 2021

Fiskeristyrelsen skal hermed præcisere reglerne for fiskeri i Østersøen i lukkeperioderne i 2021.

Reglerne på EU niveau er blevet skærpet således, at alle fiskerier nu er blevet omfattet. Dette betyder blandt andet, at fartøjer under 8 m, der lovligt kan fiske i lukkeperioderne er omfattet af pligten til at føre logbog, f.eks. ved fiskeri efter ål og rejer med ruser. Desuden er muslingefiskeri ikke tilladt i lukkeperioderne, da der anvendes aktive redskaber.

Tidligere har ovennævnte fiskerier ikke været omfattet af lukkeperioderne, idet det ikke ansås som værende redskaber, hvor med der fanges torsk.

Skærpelserne er en følge af TAC/kvoteforordningen for Østersøen 2021, hvor der i lukkeperioderne er fastsat generelt forbud for fiskeri med enhver form for redskab. Dette betyder, at falder man ikke under en af de undtagelser, der specifikt er nævnt i vil TAC/kvoteforordningen, er fiskeri forbudt i lukkeperioden.

Fiskes der på en af undtagelserne, er der i perioderne krav om føring af logbog og melding om afsejling fra havn. Dette gælder for alle fartøjer uanset længde.

De nærmere bestemmelser for undtagelser for fiskeri i lukkeperioder, fremgår af bilag 6 meddelelse nr. 1 fra december 2020:

https://fiskeristyrelsen.dk/nyheder/nyhed/nyhed/bilag-6-nr-1-regler-om-vilkaar-for-fiskeri-i-oestersoeen-ices-underomraade-22-32/.

Lukkeperioder i 2021 i Østersøen jf. TAC/kvoteforordningen:

Underområde

Periode

22-23

 
  1. februar til og med 31. marts
 

24

     15.  maj til og med 15. august

25-26

 
  1. maj til og med 31. august