Husk fisketegnet – og hjælp os med at passe på fiskene!

Foråret og det gode vejr lokker rigtig mange danskere ud på fisketur ved de danske kyster, åer, på havet eller på fjorden. I maj måned er det særligt sild og hornfisk, der lokker både nye såvel som garvede lystfiskere ud til de danske kyster i jagten efter en fisk til aftensbordet og gode naturoplevelser i det fri.

Salget af fisketegn har været stærkt stigende under corona-nedlukningen og vidner om, at flere og flere danskere begiver sig ud med fiskestangen. De håbefulde lystfiskere flokkes om de gode fiskepladser, da det hurtigt rygtes, hvor man kan få flotte fangster i forårssolen.

Det øgede antal lystfiskere øger også behovet for fiskerikontrol med fritids- og lystfiskeriet - det rekreative fiskeri. For selvom salget har været stigende, er det ikke sikkert, at alle lige husker at få indløst fisketegnet, inden de begiver sig ud med stangen eller at tjekke reglerne for, hvor man må fiske, hvad mindstemålet er for en torsk mv.

Fiskeristyrelsen iværksætter derfor en målrettet indsats i perioden 1. maj 2021 til 16. maj 2021 med fokus på fysisk kontrol af det rekreative fiskeri med fiskestang og information om, hvordan man indløser det lovpligtige fisketegn.

Begiver man sig ud på fiskertur i det skønne forårsvejer, er der derfor stor chance for at møde en af vores venlige fiskerikontrollører, som vil anmode om at tjekke dit fisketegn og kontrollere din fangst.

Fiskerikontrollør i dialog med lystfisker

Tag godt imod vores folk derude, og hjælp os med at passe på fiskene - så også fremtidige generationer kan få fornøjelsen af at hjembringe friskfanget fisk på middagsbordet.

Fakta om fisketegn:

  • Personer over 18 år skal indløse fisketegn, inden de påbegynder fiskeriet, folkepensionister er dog undtaget.
  • Har man en smartphone med internet adgang, kan der hurtigt indløses et fisketegn på www.fisketegn.dk - og på få minutter er man er klar til at fiske.
  • Et lystfiskerdagstegn koster 40 kr., et ugelystfiskertegn koster 130 kr., og et årslystfiskertegn koster 185 kr.
  • Indtægterne fra salg af fisketegn går bl.a. til ophjælpning af fiskebestande samt forbedring af forholdende i vandløb og på kysterne.
  • Fiskeristyrelsens fiskerikontrollører vil i kampagne perioden have øget fokus på tilsynet med lystfiskeriet. Så er du ude at fiske, skal du ikke blive overrasket over, at møde en venlig fiskerikontrollør, som anmoder om at se dit fisketegn og kontrollere din fangst.
  • Hvis du ikke er pensionist eller under 18 år og fisker uden gyldigt fisketegn, kan Fiskerikontrollen pålægge dig at betale en afgift på 740 kr.

Yderligere oplysninger:

  • www.fiskeristyrelsen.dk kan du finde yderligere oplysninger om fisketegn mv.
  • På www.fishingindenmark.info kan du finde information om 1600 fiskepladser og finde ud af, hvor du skal kaste snøren i vandet og hvilke regler, der gælder mv.