Hollandsk bomtrawler politianmeldt for grove overtrædelser med krav om bøde og konfiskation på over en halv million kr.

Fiskeristyrelsen har netop politianmeldt en udenlandsk bomtrawler i en omfattende sag for grove overtrædelser af fiskerilovgivningen. Politianmeldelsen sker bl.a. efter, at fødevareminister Rasmus Prehn har skærpet indsatsen mod ulovligt fiskeri med bl.a. flyovervågning og en skærpet kontrol til søs. Sagen er nu overdraget til politiet med indstilling om bøde og konfiskation på samlet set 527.000 kr.

Publiceret 8. maj 2022

Den skærpede fiskerikontrol af bomtrawlfiskeriet i danske farvande har igen givet pote. Fiskeristyrelsens Regionale Kontrol Vest har for kort tid siden politianmeldt en hollandsk bomtrawler, hvor der er konstateret grove overtrædelser af fiskerilovgivningen, der omhandler ulovligt fiskeri i et forbudsområde, brug af ulovlige redskaber, manglende AIS-signal og fejl i fartøjets fiskerilogbog.

Læs pressemeddelelsen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Pressekontakt

Alle pressehenvendelser til fødevareminister Rasmus Prehn kan ske til Fødevareministeriets pressevagt på +45 2018 4052 (kan ikke modtage SMS) eller presse@fvm.dk.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Fiskeristyrelsens pressevagt på +45 7218 5805 (kan ikke modtage SMS) eller presse@fiskeristyrelsen.dk.