Høring: Støtteordning på 50 mio. kr. til ophugning af fartøjer for torskefiskere i Østersøen

Fiskeristyrelsen sender i dag bekendtgørelse og vejledning til tilskudsordningen ”Ophugning af fiskerfartøjer for torskefiskere i Østersøen 2022” i offentlig høring med henblik på at kunne åbne for ansøgninger midt i oktober.

Publiceret 30. september 2022

Høringen sker på baggrund af den politiske aftale om at afsætte yderligere 25 mio. kr. til ophugning af fartøjer for torskefiskere i Østersøen i forhold til de 25 mio. kr., der blev afsat i Finansloven for 2022.

Ophugningsordningen vil være en del af det danske Hav-og Fiskeriudviklingsprogram, som er medfinansieret af Den Europæiske Hav-og Fiskerifond (EHFF). 

Forordningen om Den Europæiske Hav og Fiskerifond giver mulighed for at give ophugningsstøtte til torskefiskere i Østersøen.

Formålet med ordningen er at reducere fiskerikapaciteten og dermed bidrage til at mindske ubalancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder i Østersøen.

Ordningen forventes at åbne for ansøgninger midt i oktober 2022.

Læs pressemeddelelsen om støtte til ophugning af fartøjer i Østersøen her

Offentlig høring åbner i dag
Som et led i åbningen af den nye ordning, sættes ordningen i offentlig høring i dag. Fristen for at indsende høringssvar er den 9. oktober 2022. 

Du kan tilgå høringen på Høringsportalen, og høringssvar skal ske herigennem.