Fiskeriministeren forlænger dispensation til nedjustering af antal stikprøver fra en række industrilandinger frem til den 1. oktober 2021

Den 10. februar 2021 blev det meddelt, at fiskeriminister Rasmus Prehn havde besluttet at give dispensation til nedjustering af det påkrævede antal stikprøver fra en række industrilandinger. Dispensationen skyldtes ny videnskabelig rådgivning fra DTU Aqua, der har gjort det muligt at nedjustere antallet af stikprøver, som opkøbere skal udtage fra industrilandinger af tobis, brisling, sild og sperling.

Dispensationen var oprindeligt planlagt til at løbe frem til den 1. juli 2021, hvor det nedjusterede antal stikprøver i prøvetagningsplanen formelt skulle træde i kraft med en ændring af kontrolbekendtgørelsen.

Imidlertid er ikrafttrædelsen af kontrolbekendtgørelsen rykket fra den 1. juli 2021 til forventeligt den 1. oktober 2021. Derfor forlænges den gældende dispensationsperiode tilsvarende, således at der fortsat kan udtages prøver efter den justerede prøvetagningsplan frem til den 1. oktober 2021.

Dispensationens betydning for prøveantallet af tobis, brisling, sild og sperling

Ifølge reglerne skal alle opkøbere udtage stikprøver af industrilandinger. Antallet af prøver er fastsat i prøvetagningsplanen for industrifiskeri.

Dispensationen betyder, at prøveantallet for tobis for fiskeri i Skagerrak og Kattegat er sat ned til det samme prøveniveau, som gælder for tilsvarende tobisfiskeri i Nordsøen. Samtidig er prøveantallet for fiskeri af sild i Østersøen sat til samme niveau for tilsvarende fiskeri af brisling. Der er desuden indført en glidende overgang i antallet af stikprøver, som skal udtages af landinger af brisling og sperling.

Prøvetagningsplanen har rod i EU-reguleringen, hvor det stilles som krav, at opkøbere skal indberette alt fisk, som modtages fra industrilandinger. Da det imidlertid ikke altid er praktisk muligt for opkøbere at sortere og veje hele fangsten art for art, er der lavet en ordning om, at opkøberne i stedet kan udtage stikprøver af landingen efter en prøvetagningsplan, som fremgår af kontrolbekendtgørelsen.

Det er praksis, at antallet af prøver fastsættes på baggrund af en videnskabelig, statistisk udredning fra DTU Aqua. Heri fastslås, hvor stort et antal prøver, det er nødvendigt at udtage af forskellige landinger, for at prøveudtagningen kan siges at være repræsentativ. I takt med udviklingen i fiskeriet, vil datagrundlaget udbygges. Det betyder, at der løbende må forventes at skulle ske en justering i antallet af prøver, der skal udtages.

Det ændrede prøveantal fremgår af tabel 2 nedenfor og kan også ses i den opdaterede prøvetagningsplan og vejledning for industrifiskeri på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Tabel 1:  Tidligere antal prøver for industrifiskeri, som den fremgår af bilag 3 i kontrolbekendtgørelsen

Art

Farvand

Antal prøver ved landinger på 25 tons og derunder

Antal prøver ved landinger mellem 25-200 tons

Antal prøver ved landinger over 200 tons

Tobis (SAN)

Nordsøen

3

3 plus 1 pr. påbegyndt 50 tons

6 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons

Brisling (SPR)

3A

5

10

21

Brisling (SPR)

Nordsøen

5

10

24

Brisling  (SPR)

3D

5

10

15

Sperling (NOP)

Alle

5

10

24

Blåhvilling (BLH)

Alle

3

4

4 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons

Havgalt (BOR)

Alle

3

3 plus 1 pr. påbegyndt 50 tons

6 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons

Tabel 2:  Tilpasset antal prøver for industrifiskeri, som følger af dispensationen og fremgår af opdateret prøvetagningsplan

Art

Farvand

Antal prøver ved landinger på 25 tons og derunder

Antal prøver ved landinger mellem 25-200 tons

Antal prøver ved landinger over 200 tons

Tobis (SAN)

Nordsøen

Skagerrak

Kattegat

3

3 plus 1 pr. påbegyndt 50 tons

6 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons

Brisling (SPR)

3A

5

5 plus 1 pr. pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10

21

Brisling (SPR)

Nordsøen

5

5 plus 1 pr. pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10

24

Brisling  (SPR)

3D

5

5 plus 1 pr. pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10

15

Sild (HER)

3D

5

5 plus 1 pr. pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10

15

Sperling (NOP)

Alle

5

5 plus 1 pr. pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10

24

Blåhvilling (BLH)

Alle

3

4

4 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons

Havgalt (BOR)

Alle

3

3 plus 1 pr. påbegyndt 50 tons

6 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons