Fiskerfartøj søges til at deltage i makrel-trawltogt juli 2023

DTU Aqua og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) søger et fiskerfartøj, som vil deltage i makrel-trawltogt i 10 dage. Forsøget vil foregå i ICES-område 4ab og 3aN: EU-farvande, norsk og svensk zone, samt UK zone af Nordsøen. Projektperioden er 1. juli 2023 til 1. august 2023.

Publiceret 18. januar 2023

I Norskehavet har man siden 2007 gennemført trawl-surveyet International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS) med det formål at levere et fiskeriuafhængigt indeks for makrelbestandens størrelse. I 2018 blev det årlige makreltogts dækning udvidet til også at dække Nordsøen, hvor det forventes, at specielt yngre og mindre fisk befinder sig. 

Projektets formål er at oparbejde en tidsserie over, hvordan makrellen udbreder sig i Nordsøen, hvor også norsk zone og UK-zone dækkes. Derudover vil projektet undersøge makrellens betydning for Nordsøens økosystem. Til dette formål vil der blandt andet blive indsamlet viden om maveindholdet fra de fangede makreller. Data fra projektet vil på sigt indgå i IESSNS samt ICES’ bestandsvurdering.

Krav til det deltagende fartøj

DTU Aqua og DPPO søger ét fartøj til at deltage i togtet. Fartøjet skal opfylde følgende krav for at komme i betragtning til at deltage i forsøget:

 • Fartøjet skal være en pelagisk hæktrawler > 55 meter med motorkraft til at fiske med en Multipelt 832 trawl.
 • Fartøjet skal være udstyret med kran Dyneema warps og 8 m2 pelagiske skovle.
 • Fartøjet skal være tilgængeligt fra 1. juli 2023 til og med 1. august 2023. Endelig(e) togtperiode(r) aftales mellem fartøjet og DTU Aqua.
 • Fartøjet skal være anvendeligt til makrelfiskeri i område 3aN, 4ab, samt område 2a (Norsk og UK-zone nord for 62 n. breddegrad).
 • Fartøjet skal have tre ekstra sovepladser (udover dem til skipper og besætningsmedlemmer), i minimum to kahytter.
 • Fartøjet skal have plads til en oparbejdnings-opstilling på ca. 6 m2, og derudover skal der være plads til en taklekasse, som kan rumme ca. 1.5 tons makrel ad gangen.
 • Fartøjet og fartøjets besætning skal have erfaring med makrelfiskeri og gerne erfaring fra lignende forsøgsfiskerier.
 • Ændringer f.eks. pga. for dårligt vejr til mærkning aftales med fartøjet ud fra de konkrete omstændigheder.
 • Fartøjet skal overholde de aftaler, der indgås med DTU Aqua, DPPO og Fiskeristyrelsen, samt overholde betingelserne i de tilladelser, der bliver udstedt til fartøjet.
 • Fartøjet skal være antageligt.
 • Fartøjet skal ved ansøgning oplyse en charterpris pr. hele forsøgsdøgn (kr./døgn). Charterprisen skal være inklusiv alle omkostninger, herunder udgifter til skipper, besætningsmedlemmer, revisor og administration, samt fiskeredskaber, vedligeholdelse og udbedring af eventuelle skader på fartøj eller redskaber.

Fartøjer, der ikke opfylder de ovennævnte krav, vil ikke komme i betragtning.

Kompensation

Fartøjet vil, som kompensation for gennemførelse af forsøgstogtet, få tildelt en makrel-forsøgskvote for farvandsområderne: 2A34. og 2CX14-. Der kompenseres for maksimalt 10 dage.

Kvoten vil blive oplyst, når Fiskeristyrelsen har modtaget oplysninger om den endeligt fastsatte makrelkvote for 2023 og vil blive beregnet på ud fra den charterpris, fartøjet oplyser.

Fartøjets oplyste charterpris vil blive rimelighedsvurderet og kvoten vil blive tildelt umiddelbart efter gennemførelse af forsøget.

Fiskeristyrelsens værdifastsættelse af makrel følger gennemsnitlige afregningspriser for 2022 – der tages hensyn til udsving, hvorfor der trækkes 20 pct. fra 2022 gennemsnits-afregningsprisen

Den tildelte kvote er gældende for hele året 2023, og der foreligger ikke noget krav om, at kvoten skal fiskes samtidigt med at forsøget udføres.

Sådan ansøger du

Ønsker du at ansøge om at deltage, skal du udfylde bilag 2.3: ”Tilbud til deltagelse i projektet” samt en tro og love-erklæring, som sendes til DTU Aqua på e-mail: emp@aqua.dtu.dk med Fiskeristyrelsen cc (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk).

Hent bilag 2.3 med tro og love-erklæring

I mailens emnefelt skal der stå ”Ansøgning makreltrawltogt” samt fartøjets ”havnekendingsnummer”, ”EU-identifikationsnummer” og ”navn”.

Ansøgningen skal være modtaget senest d. 03. februar 2023. kl. 16.00

Såfremt der modtages flere ansøgninger, som opfylder de oplistede krav, vil der blive foretaget lodtrækning blandt ansøgerne.

Har du spørgsmål til forsøget, kan du kontakte den projektansvarlige fra DTU Aqua, Kai Wieland på e-mail kw@aqua.dtu.dk eller Claus Reedtz Sparrevohn fra DPPO på e-mail crs@pelagisk.dk